Fundacja Polska górom!

Fundacja Polska górom! powstała w sierpniu 2020 roku i działa na terenie Dolnego Śląska. Zajmujemy się promowaniem i organizowaniem odpowiedzialnej oraz ekologicznej turystyki. Jako fundacja podnosimy świadomość turystów na temat bezpiecznego, ekologicznego i możliwie najmniej inwazyjnego korzystania z zasobów naturalnych naszej planety oraz szerzymy wiedzę na temat ochrony środowiska.

Jesteśmy  jedną z nielicznych organizacji pozarządowych, która zajmuje się profesjonalnym organizowaniem wycieczek, warsztatów, prelekcji i gier terenowych. Współpracujemy z licencjonowanymi Przewodnikami Sudeckimi, którzy sprawią, że nasze wycieczki dostarczą Wam niezapomnianych przeżyć! Zajmujemy się projektowaniem tematycznych gier terenowych, które wprowadzają w tematy przyrodnicze, historyczne, ekologiczne, a przy tym są świetną zabawą dla dzieci i dorosłych. Scenariusze dopasowujemy do potrzeb naszych klientów.

Uczymy, pomagamy, uświadamiamy oraz organizujemy czas wolny!

Misja

Jesteśmy fundacją promującą aktywną turystykę górską, realizującą działania podnoszące świadomość ekologiczną i edukacyjną, czyli turystykę zrównoważoną.

Naszą misją, jako przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie, jest ochrona środowiska przyrodniczego i wspieranie społeczności lokalnej.

Realizując wycieczki i wydarzenia górskie, dążymy do rozwoju odwiedzanego regionu i promowania lokalnych wytworów kultury, mając na uwadze poszanowanie zasobów przyrody i społeczno-kulturalnego autentyzmu społeczności. Zwiedzając tereny bogate w walory przyrodnicze i kulturowe bierzemy odpowiedzialność, aby turystyka miała pozytywny wpływ na odwiedzane przez nas miejsca. Podróżujemy w małych grupach, korzystamy ze wspólnych lub lokalnych środków transportu i miejsc zakwaterowania.

Wizja

Wytycznymi naszej działalności są dla nas Globalne Kryteria Turystyki Zrównoważonej sformułowane przez ONZ takie jak:

  • maksymalizacja społeczno-ekonomicznych korzyści dla społeczności lokalnych;
  • wsparcie lokalnego dziedzictwa kulturowego;
  • zmniejszenie negatywnych skutków oddziaływania na środowisko naturalne.

Naszą wizją jest zintegrowanie działalności turystycznej z celami ochrony przyrody oraz ukształtowanie ekologicznych postaw i zachowań turystów zmniejszając negatywne oddziaływanie człowieka na naturę.

Koszyk
ZALOGUJ SIĘ
Zacznij pisać, aby zobaczyć produkty, których szukasz.